nieuws

11-02-2020

Uitreiking van De Gouden Terebinth 8 februari 2020

Uitreiking van De Gouden Terebinth 8 februari 2020

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel is gedeeld tweede geworden!

 

De Gouden Terebinth, de tweejaarlijkse prijs van de stichting Terebinth voor funerair erfgoed, is op zaterdag 8 februari jl. uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Sovjet Ereveld in Leusden. Deze stichting krijgt de prijs voor haar niet-aflatende inzet om de herinnering aan 865 soldaten uit de Sovjet Unie die tijdens de Tweede Wereld oorlog zijn gesneuveld of omgebracht, levend te houden.

In de afgelopen twee jaar organiseerden de vrijwilligers in Leusden een kaarsjesavond, theatrale audiotours, lezingen, herdenkingen en gastlessen. Bovendien doet de stichting onderzoek naar het verleden van de soldaten, zoekt ze actief naar de nabestaanden, en probeert ze de jeugd bij de geschiedenis van het Ereveld te betrekken.
Directeur Remco Reiding ontving de prijs in de aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht uit handen van Terebinth-voorzitter Bert Lever.

 

Extra argument
De jury voegde aan haar oordeel nog een argument toe: ‘De bekroonde stichting levert door haar inzet een bijdrage aan de medemenselijkheid en de verbetering van de internationale verhoudingen, iets wat in dit gedenkjaar een extra waardering verdient.’
De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van duizend euro, te besteden aan een funerair doel – in dit geval wordt dat een bijeenkomst van nabestaanden met publiek.

 

Drie nominaties
Naast de winnaar waren ook genomineerd: de Stichting Oude Kerkhof in Roermond en De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel in Veenhuizen. Deze twee genomineerden gingen overigens niet met lege handen naar huis: naast een oorkonde kregen zij elk een cheque van 250 euro.

Deskundige jury
De jury bestond uit Karel Loeff (architectuurhistoricus en directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut), Nicoline Zemering (kunsthistorica en directeur van begraafplaats Rhijnhof in Leiden) en Laurens Sparrius (onderzoeker bij Floron in Nijmegen).
Stichting Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van ons funerair erfgoed in brede zin. Graven en andere gedenkmonumenten vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij de geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.