Museum

De restauratie werkzaamheden hebben ertoe geleid dat er steeds een wisselend aantal trommels en kransen aanwezig is. Door hieraan de eigen collectie en de trommels van bruikleengevers toe te voegen is een interessante verzameling ontstaan, die de laatste maanden sterk is uitgebreid, dankzij particuliere schenkingen.

 

Er wordt een aantal vroege graftrommels getoond en er zijn trommels te zien, die afkomstig zijn van kindergraven. Het museum heeft ook de beschikking gekregen over een paar trommels, die werden gegeven aan een vooraanstaand lid van een dorpsgemeenschap. Bijzonder is de trommel voor een Franse soldaat, gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Naast een foto en een kralenkrans is ook een deel van zijn soldatenjas in de trommel opgenomen. Verder zijn er verschillende Duitse en Franse kralenkransen te zien en afbeeldingen van werkplaatsen, waar de kransen vroeger werden gemaakt.

De bezoeker krijgt een goed beeld van de diverse onderdelen, waaruit de bloemenkransen werden opgebouwd. Er is  een overzichtsexpositie van de stempels en matrijzen, waarmee de bloembladeren nagemaakt kunnen worden.

 

In Drenthe zijn er naar schatting nog 130  graftrommels te vinden. De museumcollectie geeft een goed beeld van de verschillende verschijningsvormen.

Het stichtingsbestuur doet een dringende oproep aan eigenaren / rechthebbenden van graven en beheerders van begraafplaatsen en kerkhoven om toch vooral zorgvuldig om te gaan met (restanten van) graftrommels en grafkransen. Het bestuur ontvangt deze graftekens graag in eigendom of bruikleen, zodat ze na restauratie weer in hun oorspronkelijke glorie aan het publiek kunnen worden getoond en voor de komende generaties blijven behouden.

Film Veenhuizen krijgt graftrommelmuseum:

Verkoop boek:

 

In het museum is het boek Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland verkrijgbaar. Dit goed geïllustreerde boek is geschreven door Leon Bok en Evert Jan Halkus. Het geeft een uitgebreide beschrijving van de diverse verschijningsvormen van graftrommels en grafkransen en biedt daarnaast een overzicht van de in Nederland nog aanwezige graftrommels. De verkoopprijs van het boek bedraagt

€ 20,00. Pinnen is niet mogelijk in het museum.

Bezoek groep 4/5

De leerlingen van groep 4/5 van Basisschool Speel en Leer in Veenhuizen hebben op 17 oktober 2018 de begraafplaats en het graftrommelmuseum bezocht.

Juf Linda heeft ons haar verslag toegestuurd:

 

We begonnen vanmorgen in het vierde gesticht op de begraafplaats. Daar kregen we opdrachten van een erfgoed juf en bekeken we grafstenen. Vervolgens zijn we op de fiets naar het graftrommelmuseum gegaan. Hier heeft Pieke ons van alles verteld over het restaureren van graftrommels. De leerlingen van groep 4/5 weten nu hoe de blaadjes, bloemetjes en andere spullen worden gemaakt of gerestaureerd. We mochten in het museum rondkijken en de vragen van de leerlingen werden beantwoord. Als laatste zijn we nog naar de Spaansche begraafplaats gefietst. Op school hebben we de dag besproken. De leerlingen konden vertellen wat ze gezien hadden en wat ze vandaag bijzonder vonden. Het was een leerzame dag met verschillende indrukken.

 

 

Bezoek Culinair Erfgoed Diner 14 juli 2019

Zondag 14 juli kreeg het Graftrommelmuseum/restauratie-

atelier bezoek van een groot aantal deelnemers van het Culinair Erfgoed Diner dat georganiseerd was door hotel/restaurant Bitter en Zoet en het culinair evenementen bedrijf “keukengeheim” uit Haule.

 

Deze editie van het Culinair Erfgoed Diner had als uitgangspunt De Arme Dood. Men stond stil bij rituelen rondom rouw en begraven anno nu maar vooral ook hoe dat was ten tijde van de Maatschappij van Weldadigheid.


Na een bezoek aan de Koepelkerk en de begraafplaats van Veenhuizen arriveerde men per fiets, op de Bergveenweg. Een welkomstdrankje, gefermenteerd rabarbersap, en een glaasje rijstebrij met topping stond klaar. Het verhaal over de oorsprong van de graftrommels en de restauratiemogelijkheden viel in goede aarde.

 

Nieuw in het museum is de kaart van Nederland waarop aangegeven staat waar nu nog trommels met hun kransen te vinden zijn.
Er werd afgesloten met een waardig culinair erfgoed diner “het groevemaal” in restaurant Bitter en Zoet.

 

 

Lezing Beetsterzwaag d.d. 31 augustus 2019

In de prachtige dorpskerk van Beetsterzwaag hadden zich zaterdag 31 augustus 15 geïnteresseerden verzameld voor de lezing over graftrommels en de bloemenkransen.
Leo en Pieke van Doorn, medewerkers van de Stichting tot Behoud van de Drentse Graftrommels uit Veenhuizen, hadden ter ondersteuning van hun verhaal gereedschap en informatiemateriaal meegenomen.


Een bijzondere gebeurtenis deed zich voor: de heer Rimmert Kroese en zijn vrouw Susan boden de Stichting hun drie plakboeken met informatie aan over de graftrommels in Friesland. Een lijvig en uit gebreid gedocumenteerd werk!
De plakboeken bevatten foto’s van 235 trommels in Friesland. Waarschijnlijk zijn er enkele nog nooit getoond omdat zij zich bevonden op zolders van baarhuisjes op begraafplaatsen en kerkhoven.
De Stichting is de familie erg dankbaar voor de aangeboden documentatie en zal dit zeker in het museum in Veenhuizen gaan gebruiken.


Verder is er gesproken over de mogelijkheid om de enige graftrommel die Beetsterzwaag rijk is te laten restaureren door het restauratieatelier.
Na een mooie middag ging ieder weer huiswaarts met veel nieuwe informatie over Nederlands funerair erfgoed!

 

De graftrommel op het kerkhof van Beetsterzwaag
De graftrommel op het kerkhof van Beetsterzwaag